Rapporteringspanel

Obs: Vi tar inte längre emot nyregistreringar för Zettle Pro. Läs mer om hur Zettle Go kan hjälpa ditt företag här.

Här är en kort förklaring av de rapporter som du kan få via backoffice.

Försäljning per timme
Här kan du få en detaljerad rapport av försäljningsbeloppet per timme, för varje enskild dag sedan du började använda Zettle Pro.

Försäljning per terminal
Denna rapport ger en sammanfattning av försäljningsbeloppet under ett visst datumintervall, för varje enskild terminal.

Transaktionsrapport
Ger en detaljerad lista över alla transaktioner som har gått igenom systemet, inklusive avbrutna transaktioner, borttagningar och ”ingen försäljning”.

Transaktionsräkning
Ger information om antalet transaktioner som har gjorts under dagen.

Genomsnittliga transaktionsvärden
Ger en uppdelning av det genomsnittliga värdet av transaktionerna för alla arbetsdagar.

Svinnrapport
Ger en detaljerad lista över allt svinn för en produkt och visar orsak, terminal, datum och användare.

Sammanfattad svinnrapport
Ger information om det totala antalet svinnprodukter under en viss tidsperiod. Informationen visar både inköpsvärde och detaljhandelsvärde.

Försäljning per kategori
Visar försäljningsbeloppet för varje kategori under ett visst datumintervall.

Försäljning per avdelning
Visar försäljningsbeloppet för varje avdelning under ett visst datumintervall.

Försäljning per användare
Visar hur mycket varje användare har sålt, dvs. vilken medarbetare som har tagit vilken beställning, under en särskild tidsperiod.

Fördelning mellan kontant- och kortbetalningar
Ger en översikt av försäljningsbeloppet under ett visst datumintervall uppdelat på kontantbelopp och kortbelopp.

Fördelning mellan kontant- och kortbetalningar per dag
Visar fördelningen mellan kontant- och kortbetalningar för varje terminal, varje dag i den aktuella månaden.

Populära produkter
Ger användaren en lista över de mest sålda produkterna och ett belopp för inkomster/sålda produkter.

Produkträkning
Ger användaren en lista på produkterna med medföljande belopp för enheter som sålts, samt nettointäkter och bruttoresultat.

Moms per period
Beräknar momsen på försäljning inom ett visst datumintervall.

Utbetalningsrapport
Ger uppgifter om utbetalningar som har gjorts.

Mejlrapporter
Gör det möjligt att ställa in vilken tid, om någon, som du vill få en daglig e-rapport med en översikt över dagens försäljning.

 

Hjälpte artikeln dig?