Ställa in kvittots sidhuvud/sidfot

Obs: Vi tar inte längre emot nyregistreringar för Zettle Pro. Läs mer om hur Zettle Go kan hjälpa ditt företag här.

Du kan anpassa kvittots sidhuvud och sidfot i Zettle Pro-appen. Denna information sparas separat på varje terminal så att du kan ha olika meddelanden på olika terminaler.

Om du vill lägga till, ta bort eller ändra sidhuvud/sidfot, loggar du in i Zettle Pro-appen och går till ”Inställningar” > ”Skrivare” och väljer fliken ”Kvitton” längst upp.

Sen scrollar du ner till ”Sidhuvudtext" eller "Sidfotstext” och anger den information som du vill ha på dina kundkvitton.

Ovan: texten i sidhuvudet innehåller normalt adress och kontaktuppgifter. Sidfoten iär vanligtvis ett momsregistreringsnummer.

Hjälpte artikeln dig?