Lägg till produkt, kategori och avdelning

Obs: Vi tar inte längre emot nyregistreringar för Zettle Pro. Läs mer om hur Zettle Go kan hjälpa ditt företag här.


Från och med version 4.0 kan du lägga till produkter via backoffice. Alla produkter måste ligga under en kategori och alla kategorier ska vara under en avdelning. Du börjar därför med att skapa avdelningar, fortsätter med kategorierna och sedan skapar du produkterna.

Avdelningar

Avdelningarna är den högsta nivån och används endast för att gruppera kategorierna för rapporteringssyften. Till exempel: vått/torrt eller herrkläder/damkläder. Till skillnad från produkter och kategorier visas avdelningar inte som en knapp på din iPad. Om du vill se aktiva avdelningar loggar du in i backoffice och klickar på "Produkter" och sedan på "Avdelningar".

Du skapar en avdelning genom att klicka på "Skapa avdelning" uppe till höger. På nästa skärm skriver du namnet på avdelningen, väljer en färg och klickar sedan på ”Spara”.När du skapat dina avdelningar kan du gå vidare och skapa kategorier.

Kategorier

Kategorier är de knappar som visas längst ner på kassaskärmen och är ett sätt att gruppera liknande produkter tillsammans för att underlätta användning och rapportering. Det kan till exempel vara förrätter och varmrätter för hotell och restaurang eller klänningar och shorts för detaljhandel.

Kategorier kan läggas till eller ändras genom att välja "Produkter" i menyn till vänster och sedan "Kategorier”. Då kommer du till följande skärm:

Om du vill lägga till en ny kategori klickar du på ”Skapa en kategori”. 

Här kan du ge kategorin ett namn, välja en knappfärg, tilldela en avdelning och ställa in vilken plats kategorin ska skrivas ut. Du vill kanske att huvudrätter ska skrivas ut i "köket” och efterrätter i ”station 1”. När du har gjort de här inställningarna klickar du på ”Skapa”.

Kategorierna visas i samma ordning på skärmen som på kvittot. Om du vill flytta på kategorierna drar du den lilla ikonen till höger av varje kategori och flyttar den upp eller ner.

Produkter

Lägg till en produkt genom att välja ”Produkter” i menyn till vänster. Därefter väljer du ”Produkter" igen, och sedan ”Lägg till produkt”. Då visas följande skärm:


Här kan du ställa in produktnamn, produktkategori samt skriva en kort beskrivning av produkten, som kommer att användas i framtida programuppdateringar.

Om produkten har en streckkod kan du fylla i den i fältet "Artikelnummer".
Du kan aktivera och inaktivera erbjudanden genom att ändra inställningen här.

Produkten kan inaktiveras genom att ändra inställningen för ”Är produkten aktiv?” till ”Nej”. Produktens knappfärg på skärmen kan justeras under ”Välj färg”.

I avdelningen "Pris och moms" kan du ställa in om produkten ska säljas med pris per volym (om produkten säljs enligt vikt istället för ett fast pris) eller ett öppet pris (om produkten inte har ett fast pris). Du kan även ställa in produktpriset (inklusive moms) och produktens inköpspris här. Produktens momssats kan ändras i listrutan och avhämtningspris och moms kan ställas in undertill (om tillämpligt).
Om du har ett program för lojala kunder kan du ställa in hur många poäng kunden får när hen köper produkten och hur många poäng som behövs för inlösen. under lojalitetsprogrammet i avsnittet om ”inlösen”.

Tillvalsgrupper

Tillvalsgrupper är det vi brukade kalla ”modifierare” eller ”varianter”. Om du vill lägga till tillagningsinstruktioner för produkter (t.ex. rosa, medium eller välstekt), väljer du ”Produkter” i menyn till vänster, därefter ”Instruktioner” och sedan ”Skapa instruktion”:

Här kan du sedan ange ”Instruktionens namn” (t.ex. välstekt) och ställa in vilken färg instruktionen ska ha på kassaskärmen. Klicka sedan på ”Spara”, gå tillbaka till ”Produkter” och välj produkter som instruktionerna ska höra ihop med.

Därefter väljer du fliken "Tillvalsgrupper" och ”Skapa ny grupp”. Ge gruppen ett namn, exempelvis "Köttillagnings-alternativ”. Välj ”Lägg till instruktion” och börja skriva namnet på instruktionen så kompletteras det automatiskt. Bekräfta med ”Lägg till”.  Vill du lägga till produkter som kostar (t.ex. sås till biffen), väljer du ”Lägg till produkter”, sök efter produkten och fyll sedan i extrabeloppet som detta kostar.

När du väl har skapat denna tillvalsgrupp kan den lätt appliceras till andra produkter genom att gå in i produktens tillvalsgrupper, välja befintlig grupp och sedan välja gruppen som du redan har skapat.

Hjälpte artikeln dig?