Zettle Advance

Vi har nu stängt ner Zettle Advance
Vi har tagit bort tjänsten Zettle Advance och vi kommer inte längre erbjuda denna tjänst i Sverige. Om du är en befintlig Zettle Advance-kund kommer din återbetalningsplan och avgift vara den samma medan du återbetalar din Zettle Advance. Vi vill tacka alla våra användare för visat intresse för denna produkt, och om du vill veta mer få du gärna kontakta vårt supportteam.

Om Zettle Advance

Vad är Zettle Advance?
Zettle Advance är ett lån för dig och ditt företag. Det ger dig tillgång till kapital som kan hjälpa ditt företag att växa – på det sätt som passar dig. Välj hur mycket pengar du behöver och betala sedan tillbaka automatiskt som en procent av din kortförsäljning. Du bör kunna betala tillbaka lånet inom 12 månader, men du har upp till 18 månader på dig. Din enda kostnad är en fast avgift – det finns inga dolda kostnader. Vårt minimikrav är 5,6 procent av ditt totala förskottsbelopp + den fasta avgiften per 60-dagarsperiod.

Zettle Advance är inte ett traditionellt lån eftersom vi bara tar ut en fast avgift och återbetalningen är flexibel. Du betalar av mer när affärerna blomstrar och mindre när det är lugnare. Ett traditionellt lån har ränta och fasta avbetalningar varje månad eller år.

Kostnad & återbetalning

Vad kostar det?
För Zettle Advance tar vi ut en enda fast avgift och den baseras på hur stort förskott du väljer. Denna avgift plus ditt Advancebelopp delbetalas varje dag från din kortförsäljning. Det finns inga dolda kostnader.

Hur betalar jag engångsavgiften?Avgiften för ditt Advance baseras på det belopp du väljer att låna. Den kommer att betalas av efterhand tillsammans med ditt förskott, tills du har betalat tillbaka allt.

Exempel: Du får ett Zettle Advance på 50 000 kr och den fasta avgiften är 7 000 kr. Då ska du betala av totalt 57 000 kr efterhand från din kortförsäljning (beräkningen baseras på en fast exempelavgift på 14 %).

Om du tar längre tid på dig att betala av ditt Advance ökar inte avgiften. Din maximala återbetalningsperiod är emellertid 18 månader och då måste du ha betalat av hela ditt Advance.

Dina transaktionsavgifter betalas separat (och inte tillsammans med dina förskottsavgifter).

Hur betalar jag tillbaka mitt Advance?
Du betalar tillbaka ditt Advance automatiskt genom din dagliga kortförsäljning. Vid varje korttransaktion tas en fast procentsats tills dess att ditt Advance har betalats av. Det innebär att det belopp du återbetalar varje dag varierar beroende på din försäljning. Om du säljer mindre kommer dina dagliga avbetalningar också att vara lägre. Vi har gjort Zettle Advance flexibelt så att ditt företag får det lättare att hantera avbetalningarna.

Observera att även om dina dagliga avbetalningar kan öka och minska, krävs ändå en viss avbetalning. Vårt minimikrav är 5,6 procent av ditt totala Advancebelopp + den fasta avgiften var 60:e dag.

Exempel: Om du får ett Zettle Advance på 50 000 kr krävs att du betalar minst 3 420 kr per 60-dagarsperiod (beräkningen baseras på en fast exempelavgift på 14 %).

Normalt räknar vi med att du har betalat tillbaka hela beloppet inom 12 månader. Den maximala återbetalningsperioden är dock 18 månader – då ska allt vara avbetalt. Skulle du komma på efterkälken med dina avbetalningar, mailar vi dig förslag på hur vi kan hjälpa dig.

Vad händer om jag inte betalar av mitt Advance på 12 månader?
Om du får problem med dina avbetalningar kommer vårt supportteam att kontakta dig för att hjälpa dig att hitta andra sätt att betala på. Du förväntas återbetala hela ditt Advancebelopp inom 18 månader.

Hur lång tid tar det att betala tillbaka Advance?
Procentsatsen för återbetalningen baseras på din kortförsäljning vid ansökningstillfället. Vi räknar med att du kommer att betala tillbaka hela ditt Advance + avgiften inom 12 månader. Den maximala återbetalningstiden är 18 månader och då måste du ha avbetalt hela din skuld.

När börjar jag betala tillbaka?
Procentbeloppet börjar dras för dina avbetalningar från din kortförsäljning så snart vi har satt in ditt Advance på ditt konto.

Vad händer om jag slutar använda Zettle innan jag har betalat tillbaka mitt Advance?
Om du slutar använda Zettle ska du betala in hela Advancebeloppet i en klumpsumma.

Kan jag justera den dagliga procentsatsen som dras från min kortförsäljning för att betala av mitt Advance?
Nej, du kan inte justera procentsatsen efter att du accepterat den och fått ditt Advance. Du kan dock när som helst välja att betala hela restbeloppet. Kontakta oss så talar vi om hur du ska göra för att betala in.

Var hittar jag det underlag om mitt Advance som jag behöver för bokföringen?
Du hittar alla transaktioner som hör till ditt Advance i dina kontohändelser på my.zettle.com.

  1. Logga in på my.zettle.com
  2. Gå till ”Utbetalningar”
  3. Välj tidsperiod och filtrera på ”Advance”

Om du har frågor angående bokföring och Advance rekommenderar vi att du pratar med någon som arbetar med redovisning.

Du kan också ladda ner en detaljerad rapport om återbetalningarna. Klicka på ”Exportera rapport” under fliken ”Advance” på my.zettle.com.

Kan jag betala tillbaka hela mitt Advance vid ett enda tillfälle?
Absolut. Du kan betala in hela restbeloppet när som helst. Kontakta oss så talar vi om hur du ska göra för att betala in.

Hjälpte artikeln dig?