Zettle Advance

Om Zettle Advance

Vad är Zettle Advance?

Zettle Advance är ett lån för dig och ditt företag. Det ger dig tillgång till kapital som kan hjälpa ditt företag att växa – på det sätt som passar dig. Välj hur mycket pengar du behöver och betala sedan tillbaka automatiskt som en procent av din kortförsäljning. Du bör kunna betala tillbaka lånet inom 12 månader, men du har upp till 18 månader på dig. Din enda kostnad är en fast avgift – det finns inga dolda kostnader. Vårt minimikrav är 5,6 procent av ditt totala förskottsbelopp + den fasta avgiften per 60-dagarsperiod.

Zettle Advance är inte ett traditionellt lån eftersom vi bara tar ut en fast avgift och återbetalningen är flexibel. Du betalar av mer när affärerna blomstrar och mindre när det är lugnare. Ett traditionellt lån har ränta och fasta avbetalningar varje månad eller år.

Vad används Zettle Advance till?

Zettle Advance är en finansieringslösning som matchar just ditt företags behov. Det kan användas till allt du kan tänkas behöva för att få din verksamhet att växa – från nya kaffemaskiner till fler anställda.

Hur stort Advance kan Zettle ge mig?

Hur stort Advance vi kan erbjuda beror på volymen på din kortförsäljning via Zettle. Vi försöker erbjuda dig ett lämpligt belopp, som du helst ska kunna återbetala inom 12 månader (men allra senast inom 18 månader). För att säkerställa att du inte får ett större Advance än du mäktar med, erbjuder vi aldrig belopp som innebär att du skulle behöva betala tillbaka mer än 25 % av din dagliga kortförsäljning.

När får jag mitt Advance?

Pengarna betalas nästkommande dag och bör finnas på ditt bankkonto inom 1–2 arbetsdagar, beroende på din bank.

Kvalificering

Vilka är kraven för att vara berättigad till ett förskott?

Om du är kvalificerad för Zettle Advance bedöms utifrån din kortförsäljning via Zettle (volym och frekvens). När vi anser att du är redo för en extra boost mailar vi ett erbjudande, som du sedan kan acceptera under fliken ”Advance” på my.zettle.com. Under tiden är det bara att fortsätta att utveckla ditt företag – Zettle Advance finns här för dig när du är redo. Ett erbjudande gäller i sju dagar, och därefter kan du få ett nytt erbjudande om du fortfarande är kvalificerad enligt vår förnyade bedömning.

Detta krävs för att du ska kvalificera dig för ett Advance:

  • Uppnå en årlig försäljningsvolym via Zettle motsvarande minst 20 000 kr. Volymen ligger till grund för ditt Advance-erbjudande.
  • Vara aktiv Zettle-kund i minst 3 månader. Du måste ha ett kontinuerligt eller ökande flöde av korttransaktioner.

Observera att detta är minimikraven för att vara kvalificerad för ett Advance-erbjudande. Vi tittar också på fler uppgifter rörande ditt konto, hur dina affärer går och din ekonomiska historia. Detta för att kunna avgöra om du är kvalificerad och vilka belopp vi kan erbjuda dig.

Se om du är kvalificerad

Kostnad & återbetalning

Vad kostar det?

För Zettle Advance tar vi ut en enda fast avgift och den baseras på hur stort förskott du väljer. Denna avgift plus ditt Advancebelopp delbetalas varje dag från din kortförsäljning. Det finns inga dolda kostnader.

Hur betalar jag engångsavgiften?

Avgiften för ditt Advance baseras på det belopp du väljer att låna. Den kommer att betalas av efterhand tillsammans med ditt förskott, tills du har betalat tillbaka allt.

Exempel: Du får ett Zettle Advance på 50 000 kr och den fasta avgiften är 7 000 kr. Då ska du betala av totalt 57 000 kr efterhand från din kortförsäljning (beräkningen baseras på en fast exempelavgift på 14 %).

Om du tar längre tid på dig att betala av ditt Advance ökar inte avgiften. Din maximala återbetalningsperiod är emellertid 18 månader och då måste du ha betalat av hela ditt Advance.

Dina transaktionsavgifter betalas separat (och inte tillsammans med dina förskottsavgifter).

Hur betalar jag tillbaka mitt Advance?

Du betalar tillbaka ditt Advance automatiskt genom din dagliga kortförsäljning. Vid varje korttransaktion tas en fast procentsats tills dess att ditt Advance har betalats av. Det innebär att det belopp du återbetalar varje dag varierar beroende på din försäljning. Om du säljer mindre kommer dina dagliga avbetalningar också att vara lägre. Vi har gjort Zettle Advance flexibelt så att ditt företag får det lättare att hantera avbetalningarna.

Observera att även om dina dagliga avbetalningar kan öka och minska, krävs ändå en viss avbetalning. Vårt minimikrav är 5,6 procent av ditt totala Advancebelopp + den fasta avgiften var 60:e dag.

Exempel: Om du får ett Zettle Advance på 50 000 kr krävs att du betalar minst 3 420 kr per 60-dagarsperiod (beräkningen baseras på en fast exempelavgift på 14 %).

Normalt räknar vi med att du har betalat tillbaka hela beloppet inom 12 månader. Den maximala återbetalningsperioden är dock 18 månader – då ska allt vara avbetalt. Skulle du komma på efterkälken med dina avbetalningar, mailar vi dig förslag på hur vi kan hjälpa dig.

Vad händer om jag inte betalar av mitt Advance på 12 månader?

Om du får problem med dina avbetalningar kommer vårt supportteam att kontakta dig för att hjälpa dig att hitta andra sätt att betala på. Du förväntas återbetala hela ditt Advancebelopp inom 18 månader.

Hur lång tid tar det att betala tillbaka Advance?

Procentsatsen för återbetalningen baseras på din kortförsäljning vid ansökningstillfället. Vi räknar med att du kommer att betala tillbaka hela ditt Advance + avgiften inom 12 månader. Den maximala återbetalningstiden är 18 månader och då måste du ha avbetalt hela din skuld.

När börjar jag betala tillbaka?

Procentbeloppet börjar dras för dina avbetalningar från din kortförsäljning så snart vi har satt in ditt Advance på ditt konto.

Vad händer om jag slutar använda Zettle innan jag har betalat tillbaka mitt Advance?

Om du slutar använda Zettle ska du betala in hela Advancebeloppet i en klumpsumma.

Kan jag justera den dagliga procentsatsen som dras från min kortförsäljning för att betala av mitt Advance?

Nej, du kan inte justera procentsatsen efter att du accepterat den och fått ditt Advance. Du kan dock när som helst välja att betala hela restbeloppet. Kontakta oss så talar vi om hur du ska göra för att betala in.

Var hittar jag det underlag om mitt Advance som jag behöver för bokföringen?

Du hittar alla transaktioner som hör till ditt Advance i dina kontohändelser på my.zettle.com.

  1. Logga in på my.zettle.com
  2. Gå till ”Försäljning” och klicka på ”Kontohändelser”
  3. Välj tidsperiod och filtrera på ”Advance”

Om du har frågor angående bokföring och Advance rekommenderar vi att du pratar med någon som arbetar med redovisning.

Du kan också ladda ner en detaljerad rapport om återbetalningarna. Klicka på ”Exportera rapport” under fliken ”Advance” på my.zettle.com.

Kan jag betala tillbaka hela mitt Advance vid ett enda tillfälle?

Absolut. Du kan betala in hela restbeloppet när som helst. Kontakta oss så talar vi om hur du ska göra för att betala in.

På vilket konto sätts mitt Advance in?

Ditt Advance återbetalas med hjälp av framtida försäljning och därför kommer ditt Advancein på det konto som du har kopplat till ditt Zettle-konto. Du kan inte välja att pengarna sätts in på ett annat konto av juridiska och säkerhetsmässiga skäl.

Utöka och förnya Zettle Advance

Hur och när betalar jag tillbaka?

En procentandel kommer att dras av din dagliga kortförsäljning. Den går till att betala tillbaka ditt totala Advance-saldo (ditt tidigare Advance + utökningsavgiften + ditt utökade Advance + din nya, fasta avgift). Procentsatsen fastställs när du får dit Advance och är fast. Men hur mycket du betalar tillbaka per dag varierar utifrån din kortförsäljning, precis som med ditt tidigare Advance. Om din försäljning går ner betalar du alltså av mindre. Och om försäljningen går upp betalar du tillbaka mer, så länge som dina avbetalningar rullar på och uppgår till minst 5,6 procent av ditt totala Advancebelopp per 60-dagarsperiod.

Varje gång du utökar ditt Advance återställs återbetalningsperioden till 12 månader. Det innebär att du har ett helt år på dig att betala tillbaka ditt nuvarande Advance och det nya utökade beloppet. Den maximala återbetalningstiden är 18 månader och då måste du ha reglerat hela din skuld.

Hur mycket kostar ett utökat Advance?

Om du utökar ditt Advance betalar du två avgifter: en för den nya lånesumman och en för att förlänga återbetalningsperioden på det återstående lånesaldot från ditt tidigare Advance.

Exempel: Du ska fylla på med 50 000 kr och har 25 000 kr kvar att betala av på ditt tidigare Advance. Då skulle avgiften för ditt nya Advance (på 50 000 kr) bli 5 000 kr. Förlängningsavgiften för att utöka perioden för ditt gamla lån (på 25 000 kr) i ytterligare 12 månader skulle bli ca 1 500 kr (avgifterna kan variera).

Förändras återbetalningsprocenten om jag utökar mitt Advance?

Den kan förändras eller förbli densamma, beroende på det belopp du väljer. Återbetalningsprocenten baseras på hela ditt Advancebelopp. Så om du väljer ett utökat Advance adderar vi det till ditt nuvarande Advancebelopp. Sedan räknar vi fram din dagliga återbetalningsprocent.

När börjar ni att dra återbetalningarna?

Procentandelen kommer att dras från din kortförsäljning så snart vi har fört över det utökade Advance till ditt konto.

Kan jag ansöka om ytterligare ett Advance?

Det finns två möjligheter att få ytterligare ett Advance. Det första alternativet är att betala in resterande lånesumma och sedan ansöka om ett nytt Advance efter att vi har meddelat att du är kvalificerad på nytt. När du är det får du ett nytt erbjudande via mejl. Du kan även se det under fliken ”Advance” på my.zettle.com.

Du kan också bli kvalificerad för att utöka ditt Advance samtidigt som du återbetalar ditt nuvarande Advance. I så fall mailar vi ut erbjudande och villkor, som du även kan se under fliken ”Advance” på my.zettle.com.

Hjälpte artikeln dig?