Ændringer af vores juridiske betingelser

Nye vilkår for vores tjenester
Betalingstjenestedirektivet
Ændringer af vores Generelle vilkår og betingelser og Vilkår og betingelser for betaling
Øgede krav om information for Zettle
Persondataforordningen (General Data Protection Regulation)
Ændringer af Privatlivspolitikken

Nye vilkår for vores tjenester

Nye regler og bestemmelser medfører ændringer af vores Vilkår og betingelser, og den måde vi behandler dine personoplysninger.

Betalingstjenestedirektivet

Fra og med 1. maj 2018 har Sverige, for at være i stand til at implementere det nye betalingstjenestedirektiv (“PSD2”), været nødt til at foretage ændringer af blandt andet den svenske lov om betalingskort (2011:755) og den svenske lov om betalingstjenester (2010:751).

Ændringer af vores Generelle vilkår og betingelser og Vilkår og betingelser for betaling

Målet med PSD2 er at forbedre innovation, forstærke kundebeskyttelsen og forbedre betalingssikkerheden. Dette stemmer også overens med vores kerneværdier – vi vil nemlig gerne være enkle, pålidelige og inspirerende. I takt med at vi opdaterer vores Vilkår og betingelser  vil vi gerne gøre ordlyden nemmere at forstå. Vi vil også gerne adskille den regulerede virksomhed (den del, der gør brug af vores licens med det svenske finanstilsyn og handler om håndtering af betalinger) i ét sæt betingelser – Vilkår og betingelser for betaling – og have vores grundlæggende funktioner, der bruges af alle, reguleret af vores Generelle vilkår og betingelser.

Øgede krav om information for Zettle

Fokus for PSD2 er at forbedre rettighederne for brugere af betalingstjenester – det vil sige dig – særligt når det handler om gennemsigtighed og information. For at lykkes med denne mission har vi tilføjet informationer til vores Vilkår og betingelser for betaling om, hvordan vi informerer dig om potentielle hændelser, og om hvordan du kan kontakte os, hvis du ønsker at klage over vores tjeneste.

Persondataforordningen (General Data Protection Regulation)

Persondataforordningen (“GDPR”) er en ny EU-forordning, der stiller højere krav til, hvordan vi må behandle dine personoplysninger. Den giver dig derfor også kontrol over dine personoplysninger. GDPR træder i kraft den 25. maj 2018.

Ændringer af Privatlivspolitikken

Hvilke ændringer har vi foretaget, og hvorfor?

Vi har opdateret vores Privatlivspolitik for at:

•Gøre det nemmere for dig at forstå, hvilke oplysninger vi indsamler fra dig, hvorfor vi indsamler dem, hvordan vi bruger og opbevarer dem og hvornår og med hvem, vi deler dem;
•Sikre overholdelse af GDPR, og
•Tydeliggøre dine rettigheder i henhold til GDPR samt hvordan du kan udøve dem.

Hvis du gerne vil vide mere om vores GDPR-projekt, kan du læse mere her.

Var denne artikel hjælpsom?