Rapportpanelet

Bemærk venligst: Det er ikke længere muligt at registrere en Zettle Pro-konto. Læs mere om, hvordan Zettle Go kan hjælpe din virksomhed her.

Nedenfor kan du se en kort forklaring om hver rapport, der findes i Backoffice.

Salg pr. time
Her vises en fordeling af de beløb, der er kommet ind pr. time, for hver dag siden handel via Zettle Pro startede.

Salg pr. terminal
Denne rapport giver et overblik over beløb der er kommet ind i en given periode, fordelt pr. terminal.

Transaktionsrapport
Viser en detaljeret liste over alle transaktioner der er gået igennem systemet, herunder ’Annulleringer’, ’Sletninger’ og 'Intet salg'.

Transaktionstæller
Oplyser antallet af transaktioner der er blevet modtaget på en dag.

Gennemsnitlig transaktionsværdi
Viser en fordeling af den gennemsnitlige værdi af transaktioner for alle handelsdage.

Spildrapport
Viser en detaljeret liste over alle spildepisoder med begrundelse / terminalen, hvorfra spildet blev registreret / datoen / bruger-ID.

Samlet spildrapport
Viser oplysninger om samlet antal spildprodukter i et bestemt datointerval. Oplysningerne indeholder kostværdi / detailværdi.

Salg pr. kategori
Viser indtægten for hver kategori i et bestemt datointerval.

Salg pr. afdeling
Viser indtægterne for hver afdeling i et bestemt datointerval.

Salg pr. bruger
Viser indtægter for hver bruger, dvs. hvilken medarbejder der har indtastet hvilken ordre, i et bestemt datointerval.

Betalingsfordeling
Viser et overblik over indtægter i et bestemt datointerval, opdelt efter kontantværdier og kortværdier.

Betalingsfordeling pr. dag
Viser oplysninger om fordelingen af kontant/kort pr. terminal, for hver dag i den aktuelle måned.

Populære Produkter
Viser brugeren en liste over bedst sælgende produkter og tal for indtægter / solgte enheder.

Produktoptælling
Viser brugeren en liste over produkter med tal for solgte enheder / nettoindtægter / bruttoresultat.

Moms pr. periode
Beregner mængden af moms fra salg indenfor et bestemt datointerval.

Kasseudbetalingsrapport
Viser alle kasseudbetalingsanmodninger, der er blevet foretaget.

E-mailrapporter
Her har du mulighed for at vælge hvilket tidspunkt du vil modtage den natlige e-mailrapport på. Denne indeholder detaljer om dagens handel.

Var denne artikel hjælpsom?