Rapportage paneel

Let op: we accepteren niet langer nieuwe registraties voor Zettle Pro. Lees hier meer over hoe Zettle Go je bedrijf kan helpen.

Hieronder krijg je een korte uitleg wat elk rapport in de backoffice voor je kan betekenen.

Sales per uur
Dit geeft een overzicht van de hoeveelheid inkomsten per uur en per dag, sinds je bedrijf is begonnen met intelligentPOS.

Sales per terminal
Dit rapport geeft een samenvatting van de inkomsten, gedurende een bepaalde periode, opgesplitst per terminal.

Transactie Rapport
Geeft een gedetailleerde lijst van alle transacties die door het systeem zijn gegaan inclusief gecancelde orders, verwijderde orders of de keren dat de kassalade werd geopend zonder iets te verkopen.

Transactie telling
Geeft informatie over het aantal transacties die gedaan zijn per dag.

Gemiddelde transactie waardes
Geeft een overzicht van de gemiddelde waarde van de transacties voor al je werkdagen.

Verspillingsrapport
Geeft een gedetailleerd overzicht van alle incidenten waarbij een item werd verspild. Je kunt zien door welke redenen een product verspild was, op welke terminal de verspilling was ingevoerd, de datum van de verspilling, en het gebruikers-ID.

Samenvattend verspillingsrapport
Geeft informatie over het totaal aantal verspilde producten voor een bepaalde gekozen tijdsperiode. Informatie incl. kostprijs en verkoopprijs.

Verkopen per categorie
Geeft weer hoeveel van welke categorie werd verkocht gedurende een bepaalde tijdsperiode.

Verkopen per afdeling
Geeft weer hoeveel van elke afdeling werd verkocht, indien deze aanwezig zijn, gedurende een bepaalde tijdsperiode.

Verkopen per gebruiker
Geeft weer hoe vaak en hoeveel een bepaalde gebruiker, ofwel personeelslid, heeft verkocht per bestelling gedurende een bepaalde tijdsperiode.

Contant vs. Kaarttransacties 
Geeft een overzicht van de inkomsten, gedurende een bepaalde tijdsperiode, voor contante transacties en kaarttransacties.

Contant vs. Kaarttransacties per dag
Geeft details over de contante- vs. kaarttransacties per terminal, voor elke dag van de huidige maand.

Populaire producten
Geeft de gebruiker een lijst van de best verkochte producten en een grafiek voor de inkomsten en de aantallen die ervan verkocht zijn.

Product telling
Geeft de gebruiker een lijst van producten met bijbehorende grafieken over de hoeveelheid verkochte producten / netto omzet / en bruto winst.

Belasting per periode
Berekend de hoeveelheid belasting van de verkopen binnen een bepaalde tijdsperiode.

Betalingen uit kassa rapport
Geeft een gedetailleerd overzicht van alle zaken die zijn betaald vanuit de kassa.

E-mail rapporten
Geeft de optie, mocht je daar behoefte aan hebben, om 's nachts rond een bepaalde tijd (eigen voorkeur) een rapport te ontvangen met een overzicht van de werkdag ervoor.

Was dit artikel nuttig?