Backoffice reports

beta

Backofficen uudet Zettle Pro ‑raportit

Zettle Pro ravintoloille ‑palvelussa on nyt otettu käyttöön aivan uusi ja entistä parempi versio raportointiratkaisustamme.

Aluksi uusi versio on beta-testausvaiheessa.

Beta-vaiheessa nykyiset raporttisi pysyvät edelleen ajan tasalla ja näkyvissä niin kauan, kun käytössäsi on mobiilisovelluksen versio 4.

Mitä uutta?

Olemme uudistaneet raportointiratkaisuamme tarjotaksemme entistä parempia ja tarkemmin kohdistettuja raportteja, joiden avulla saat selkeän kuvan yritystoimintasi tuloksekkuudesta ja voit tehdä perusteltuja liiketoimintapäätöksiä.

Uusi Zettle PRO ravintoloille ‑raportointiratkaisu sisältää seuraavat osat:

 • Yleiskatsaus
  Tämä on Backoffice 3:n uusi laskeutumissivu, jonka mittareista näet yhdellä silmäyksellä, miten yritykselläsi menee.
 • Raportit
  Uudelta raportoinnin laskeutumissivulta näet yrityksesi avainluvut ja pääset katselemaan uudistuneita raportteja.
 • Myyntiraportti
  Nykyisessä Backofficessa yrityksesi data on jaettu kahdeksaan eri raporttiin, kun taas uudessa versiossa tärkeimmät tiedot on koottu yhteen. Uuden kattavan ja joustavan raportin avulla voit selvittää, miten asiakkaat maksavat sinulle, mitä he ostavat, ja mikä tärkeintä, kuinka paljon voittoa yrityksesi tuottaa. 

Mikä on yleiskatsaus ja miten se toimii?

Yleiskatsaus on Backofficen uusi yksinkertaisempi etusivu, joka korvaa nykyisen yleisnäkymän. Siitä näet yhdellä silmäyksellä kaikki yrityksesi avainluvut.

Oletusarvoisesti yleiskatsauksessa näkyvät kuluvan päivän tiedot, mutta voit valita myös eri raportointijakson. Lisäksi voit vertailla eri raportointijaksoja keskenään ja arvioida siten myyntitrendien kehitystä. Voit esimerkiksi verrata, miten myynti sujuu tänään suhteessa eiliseen.

Sivun ylälaidasta näet myyntitiedot helposti tulkittavassa kaaviossa. Oletuksena kaavio kuvaa kuluvaa päivää ja tiedot on päivitetty kaupan viimeisen aukiolotunnin tarkkuudella.Kaavion alapuolella on joukko widgetejä, joista näet monia tärkeitä mittareita. Ensimmäisessä widgetissä näytetään yhteenlaskettu bruttomyynti yhdessä kyseisen raportointijakson tilausten kokonaismäärän kanssa. Nämä tiedot kertovat, kuinka hyvää tulosta yrityksesi on tähän mennessä tehnyt. Toisesta widgetistä saat tietoja esimerkiksi asiakkaiden käyttäytymisestä sekä siitä, minkä kokoisia ja arvoisia tilauksia olet saanut. Näiden mittareiden avulla voit arvioida, tuottaako lisämyyntistrategiasi tuloksia. Kolmas tärkeä widget on käteismaksujen erittely, josta näet, mikä on käteis- ja korttimaksujen osuus kokonaismyynnistäsi. Voit helposti vaihdella eri vertailujaksojen välillä.

Mitä ovat raportit ja miten ne toimivat?

Pääset raportoinnin etusivulle päävalikosta.

Uusi raportointisivu korvaa nykyisen Backofficen raporttivalikon, ja erillisten raporttien sijaan näet sivulla nyt joukon widgetejä. Niistä näet tärkeimmät avainluvut, jotka kertovat, miten yritykselläsi menee, ja niiden kautta pääset myös katselemaan yksityiskohtaisempia raportteja.

Mikä on myyntiraportti ja miten se toimii?

Myyntiraportin avulla voit seurata tulojasi ja ymmärtää entistä paremmin, mistä yrityksesi tuotot ja tappiot johtuvat. Näet, milloin myynti on vilkkainta, mitä tuotteita asiakkaat ostavat eniten ja millä niistä on paras voittomarginaali. Myyntiraportin avulla voit myös arvioida, mitä maksutapoja asiakkaat käyttävät mieluiten ja mitkä tuotteet ovat suosittuja, ja mukauttaa sitten markkinointiasi ja ruokalistaasi näiden tietojen pohjalta.

Uudesta myyntiraportista saat runsaasti tietoja, jotka oli aiemmassa Backofficessa jaettu useisiin pienempiin raportteihin. Näet nyt kerralla samassa paikassa kaiken tämän:

 • Käteis- ja korttimaksujen erittely
 • Käteis- ja korttimaksujen erittely päivittäin
 • Myynti tuoteryhmittäin
 • Myynti kategorioittain
 • Myynti tunneittain
 • Myynti päätteittäin
 • Myynti käyttäjittäin
 • Veroerittely.

Kuten aiemminkin, voit valita haluamasi raportointijakson: päivän, viikon, kuukauden, vuoden tai muun haluamasi ajanjakson. Voit myös verrata dataa edelliseen raportointijaksoon.Kaaviossa näkyvät myyntitrendit valitulla ajanjaksolla: voit tunnistaa niin korkeimmat myyntihuiput kuin hetket, jolloin kaupassasi on ollut matalakiitoa ja tulot ovat jääneet pienemmiksi.Myyntiraportin widgeteistä näet yhdellä silmäyksellä, kuinka paljon maksuja yrityksesi on vastaanottanut kullakin maksutavalla (käteisellä tai kortilla). Jos teet vertailua edelliseen raportointijaksoon, voit selvittää esimerkiksi, onko käteismaksujen määrä vähentynyt vai jatkanut kasvuaan. Analysoimalla myyntitrendejä voit suunnitella yrityksesi toimintaa ja selvittää, ovatko nykyiset myyntistrategiasi toimivia.Myyntiraporttia tarkastelemalla voit myös porautua tarkemmin raportoinnin laskeutumissivulla esitettyihin avainlukuihin. Myyntiraportti sisältää useita taulukoita, joiden avulla voit eritellä, lajitella ja suodattaa tietoja tarkempaa analyysia varten.

Myynnin avainluvut on jaoteltu tarjoamiesi maksuvaihtoehtojen mukaan. Klikkaamalla avainlukuja voit selvittää yksityiskohtaisesti pääte- ja myyjäkohtaiset tiedot. Huomaathan, että myynti ja hyvitykset on esitetty raportissa erikseen, joten näet selkeästi myynnin jakautumisen koko yrityksessä.Myynti verokannoittain ‑taulukko korvaa Veroerittely-raportin. Sen rakenne on hyvin selkeä: taulukossa on oma rivinsä kullekin veroprosentille ja omat sarakkeensa netto- ja bruttomyynnille.Viimeiseen taulukkoon on yhdistetty tiettyjen tekijöiden mukaan eritellyt myyntiraportit, joita olemme huomanneet asiakkaidemme usein käyttävän. Taulukossa on eritelty jakson myynti ja hyvitykset tuotteittain, tuoteryhmittäin, kategorioittain ja käyttäjittäin. Tästä taulukosta näet kerralla, mitkä tuotteet käyvät parhaiten kaupaksi ja mitä asiakkaasi eivät juurikaan osta (tietoja on ehkä aihetta analysoida tarkemmin tulevien tuote- ja henkilöstöraporttien avulla). Näiden tietojen avulla voit tunnistaa ruokalistasi kannattavimmat tuotteet ja tuoteryhmät ja maksimoida voittosi. Lisäksi voit selvittää, ketkä ovat myyntitykkisi ja ketkä työntekijöistäsi voisivat tarvita vielä lisäkoulutusta.

Mitä seuraavaksi?

Pysy kuulolla, sillä seuraavien kuukausien aikana julkaisemme beta-versiossa seuraavat raportit:

 • Tapahtumaloki
 • Jokailtainen sähköposti
 • Tuoteraportti
 • Henkilöstöraportti
 • Kampanjaraportti
 • Z‑raportit
 • Lisäohjeita ja ‑vinkkejä
 • Tilausraportti

Oliko artikkelista hyötyä?