Zettle er samarbeidspartner med:

Lightspeed
Integrasjoner med kassasystemer
Loyverse
Integrasjoner med kassasystemer
Quickorder
Integrasjoner med kassasystemer