Zettle er samarbeidspartner med:

Barcontrol
Integrasjoner med kassasystemer
QuickOrder
Integrasjoner med kassasystemer