Avansert varebeholdning

Merk:Vi tar vi ikke lenger imot nyregistreringer av Zettle Pro. Les mer om hvordan Zettle Go kan hjelpe virksomheten din her.

Zettle Pro har to moduser for varebeholdning (lagerstyring), "enkel" og "avansert". Denne artikkelen handler om avansert varebehandling, som brukes oftest av hotell- og restaurantbransjen.

I avansert varebeholdning brukes leverandører, ingredienser og oppskrifter for å muliggjøre effektiv lagerkontroll. Oppskrifter kan brukes til å trekke flere ingredienser fra lagerbeholdningen når et produkt selges, for eksempel en cocktail i en bar.

Leverandører

Vi begynner med å konfigurere leverandører. Logg inn i Backoffice-portalen, og velg Lageradministrering > Leverandører i menyen til venstre.

Siden for administrasjon av leverandører åpnes – klikk på "Legg til leverandør" for å legge til den første leverandøren.  Et nytt vindu åpnes der du kan legge til opplysninger om leverandøren. Vær oppmerksom på at du ikke trenger å fylle ut alle feltene her – det eneste som er obligatorisk, er leverandørnavnet. 

Når du har lagt til leverandørene dine i systemet, kan du gå tilbake til dem når som helst og trykke på "Endre leverandør" for å endre/oppdatere ting.

Ingredienser

Nå skal vi gå videre til å legge til ingredienser. Velg Varebeholdning > Ingredienser i menyen til venstre, og trykk deretter på "Legg til Ingrediens" for å legge til den første ingrediensen. Det åpnes et nytt vindu der du kan legge inn opplysninger.

Oppretting av ingredienser gjøres i følgende trinn:

  1. Først velger du leverandørnavnet fra en liste over leverandører du allerede har opprettet i forrige trinn.
  2. Deretter gir du ingrediensen et navn.
  3. Kostnad per standard pakningsstørrelse (ekskl. MVA.) er prisen du betaler for denne ingrediensen – husk å angi denne (uten å legge til avgifter), da dette er viktig for korrekt beregning av bruttofortjeneste.
  4. "Standard pakningsstørrelse" er størrelsen på pakken du kjøper ingrediensen i. Vi har forhåndsutfylt dette feltet med de vanligste pakkestørrelsene, for eksempel 24 enheter for kjøp av forhåndsemballerte drikkevarer. Du kan også angi dette i "rå" enheter som kilo, liter osv.
  5. Lagerbestillingsnivå angir hvor mye du vil ha på lager til enhver tid.  Når du oppretter innkjøpsordre, foreslår systemet automatisk hvor mye du bør kjøpe for å øke lagerbeholdningen til denne mengden.
  6. "Nåværende varebeholdningsnivå" er mengden du har på lager for øyeblikket, i standard pakkestørrelse. For eksempel: Hvis pakkestørrelsen er 24 enheter, og du skriver 1 i dette feltet, har du 24 enheter på lager.
  7. "Varebeholdningsnivå varsel" er nivået der du ønsker å motta et varsel om lav varebeholdning. Disse varslene kan slås av og på.
  8. "Minimum og Maksimum leverandørdordre" er den minste og største mengden du vil kjøpe i én transaksjon fra leverandøren av ingrediensen. Det kan for eksempel hende at leverandøren bare kan levere maksimalt 10 kasser med en ingrediens av gangen.

    Du kan få en omvisning i ingrediensområdet ved å klikke på denne linken. Vær oppmerksom på at du må være innlogget i Backoffice for å kunne gjøre dette.

Oppskrifter

Det finnes to måter å konfigurere oppskrifter i systemet på, den ene måten er å forhåndsopprette oppskriften fra Oppskrifter-siden som du finner i menyen til venstre. Denne metoden brukes hovedsakelig til å opprette underoppskrifter som skal gjenbrukes i andre oppskrifter, for eksempel for brød, og vi dekker dette i en egen artikkel.  Den enkleste måten å opprette oppskrifter for produkter på, er å velge produkter fra menyen til venstre og så velge produktet du vil opprette en oppskrift for. I dette eksempelet skal vi legge inn en oppskrift på en hamburger. Naviger til "Produkter" og velg produktet du vil opprette en oppskrift for. Velg "Varebeholdning" fra toppmenyen og så "Legg til oppskrift".

Nå kan du tildele ingredienser i produktet så de blir trukket fra lagerbeholdningen når produktet blir solgt. Du legger til den første ingrediensen ved å klikke på "Søk ingredienser"-feltet og søke. I "Multiplikator"-feltet kan du angi hvor mye som skal trekkes fra lagerbeholdningen for hver ingrediens. Det kan for eksempel hende du vil trekke fra to skiver ost – da skriver du 2 i "multiplikatorfeltet"-feltet og stiller enheten til "Single Units" (enkeltenheter).


Når du er ferdig, trykker du på "Oppdater oppskrift"-knappen nederst til høyre. Oppskriften kommer også til å fylle ut feltet for produktets kostpris, som i sin tur beregner bruttofortjenestebeløp når produktet selges.

Gjennomsnittlige kostpriser

Zettle Pro støtter avansert varebeholdning gjennomsnittlige kostpriser.  Dette er nyttig for situasjoner der leverandøren kan endre kostprisene for produkter ofte. Når du kjøper noe i lagerstyringen og endrer kostprisen på innkjøpstidspunktet, blir kostprisen for hele lagerbeholdningen av produktet endret til et beløp beregnet som gjennomsnitt for det nye innkjøpet og det du har tilgjengelig på lager.

Et kort eksempel er den beste måten å forklare denne funksjonen på. La oss si at du vanligvis kjøper en kasse med 24 flasker brus til 240 kroner. Dette tilsvarer 10 kroner per flaske.

Du har for øyeblikket én kasse på lager (24 enheter), og du har planer om å bestille en til.  Leverandøren har et tilbud på gang, så denne andre kassen med brus koster 200 kroner, og du kjøper én kasse.  Den totale verdien for lagerbeholdningen din er 440 kroner for 48 flasker, som gjør at prisen per flaske blir 9,17 kroner.

Denne nye kostprisen blir også oppdatert for alle oppskriftene dine, så endringene blir gjenspeilet i alle bruttofortjenestetall.

Vær oppmerksom på at dersom du oppdaterer kostprisen for ingredienser på innkjøpstidspunktet, blir ikke kostprisen endret i innstillingene for ingrediensen.  Hvis en leverandør endrer en kostpris for godt, må du oppdatere dette ved å gå til Varebeholdning (lagerstyring) > Ingredienser og redigere ingrediensen med den nye prisen.