Rapporter

Merk:Vi tar vi ikke lenger imot nyregistreringer av Zettle Pro. Les mer om hvordan Zettle Go kan hjelpe virksomheten din her.

Nedenfor finner du en kort forklaring for hver av rapportene som er tilgjengelige i Backoffice.

Salg pr. time
Dette er en oversikt over beløpene som er inntjent per time på en hvilken som helst dag siden du begynte å bruke Zettle Pro

Salg pr. terminal
Denne rapporten er et sammendrag av pengene som er inntjent i løpet av en angitt datoperiode, oppgitt per terminal.

Totalt transaksjoner
En detaljert liste over alle transaksjoner som har blitt sendt gjennom systemet, medregnet "Avbrutte", "Slettede" og "Åpnet skuff".

Transaksjonsantall
Inneholder informasjon om antall transaksjoner som er gjennomført på en dag.

Gjennomsnittlig transaksjonsverdi
Inneholder gjennomsnittlige verdier for transaksjoner for alle handelsdager.

Registrert svinn / brekk
En detaljert liste over alle forekomster av svinn med årsak, hvilken terminal det ble registrert på, svinndatoen og brukeren (ID) som registrerte svinnet.

Consolidated Waste Report (konsolidert svinnrapport)
Inneholder informasjon om totalt antall produkter som er avskrevet som svinn i en angitt datoperiode. Informasjonen omfatter kostprisverdi og salgsverdi.

Salg pr. kategori
Viser inntjent beløp for hver kategori i en angitt datoperiode.

Salg per hovedkategori
Viser inntjent beløp for hver hovedkategori (om aktuelt) i en angitt datoperiode.

Salg etter bruker
Viser inntjent beløp per bruker, med andre ord hvilke medarbeidere som har registrert hvilke bestillinger i en angitt datoperiode.

Betalingsform, fordeling
Inneholder en oversikt over inntjent beløp i en angitt datoperiode, inndelt etter betalingsform (kort, kontant).

Betalingsform, fordeling pr. dag
Viser informasjon om fordelingen mellom betalingsformene for hver terminal hver dag i gjeldende måned.

Bestselgere
En liste over produktene som selger best, det inntjente beløpet og antall enheter som er solgt.

Produktantall
Gir brukeren en liste over produkter med tilhørende tall for antall enheter solgt, nettoinntekt og bruttofortjeneste.

Moms pr. periode
Beregner momsbeløp fra salg i en angitt datoperiode.

Betalt ut rapport
Oppføring over alle utbetalingsforespørsler som er utført.

Rapporter på e-post
Her kan du stille inn når (om aktuelt) du vil motta en e-postrapport hver kveld med en oppsummering av dagens handel.