Tilvalgsgrupper

Merk:Vi tar vi ikke lenger imot nyregistreringer av Zettle Pro. Les mer om hvordan Zettle Go kan hjelpe virksomheten din her.


Velg "Tilvalgsgrupper" hvis du vil at det skal vises et vindu etter at et produkt er valgt.
(En biff kan for eksempel ha gratisalternativer for rå, medium osv., og kanskje også andre alternativer som koster noe, f.eks. pommes frites, peppersaus osv.)
Hvis du vil opprette en egendefinert tilvalgsgruppe, må du først opprette et produkt for det.

Dette gjør at produktet vises i tilvalgsvinduet så du kan velge det.

Velg tilvalgene du vil legge til for det aktuelle produktet, og klikk på "Configure Option Groups" (konfigurer tilvalgsgrupper).

Elementet eller elementene du har valgt, blir importert til dette neste vinduet: "Innstillinger for tilvalgsgruppe".

Her kan du velge en pris for alle elementene, eller bare for enkelte elementer.

Hvis du stiller inn "Maximum amount of options" (maksimalt antall alternativer), blir alternativvinduet automatisk lukket når du har valgt det maksimale antallet alternativer. Dette er perfekt hvis bestemte retter serveres med et utvalg sideretter.
På dette skjermbildet kan du bestemme om det må gjøres obligatorisk tilvalg, og også eventuelt sette en grense for hvor mange man kan velge.

For eksempel: Hvis dette gjelder en biff, kan du bare velge ett alternativ blant "rå", "medium" osv.

Klikk på "Lagre" for å lagre endringene for produktet.

Gjenta disse trinnene for å legge til flere nivåer med alternativer på produktene om du ønsker det.
Når du har lagt til alle alternativene du ønsker, klikker du bare på "Lagre" og deretter på "Oppdater" på "Innstillinger for tilvalgsgrupper".