Skrivere

Merk:Vi tar vi ikke lenger imot nyregistreringer av Zettle Pro. Les mer om hvordan Zettle Go kan hjelpe virksomheten din her.

 

Installasjon av skrivere

Hvis du har problemer med skriveren, kan du se "feilsøkingsveiledning for skriver" eller ta kontakt med brukerstøtteteamet vårt.

Alternativt kan du se på brukerhåndboken for denne skriveren på nettet ved å klikke her.

Ethernet-modell

 • Ta skriveren ut av esken og fjern emballasjen
 • Strømforsyningen leveres i en egen eske, finn den og ta av all emballasjen
 • Sett inn startrullen med papir i skriveren (pass på at papiret er satt korrekt inn ved å følge diagrammet inne i dekselet)
 • Lukk skriverdekselet med litt papir stikkende ut
 • Koble til CAT5E-kabelen (følger ikke med) i nettverksporten på baksiden av skriveren
 • Koble den andre enden av CAT5E-kabelen til en av de gule portene på ruteren din
 • Koble strømledningen til baksiden av skriveren og den andre enden i et 13A-vegguttak
 • Til slutt slår du på skriveren med bryteren ("ON") på siden av skriveren
 • Skriverstatuslampen bør lyse sammenhengende grønt etter 30 sekunder


Bluetooth-modell

 • Ta skriveren ut av esken og fjern emballasjen
 • Strømforsyningen leveres i en egen eske, finn den og ta av all emballasjen
 • Sett inn startrullen med papir i skriveren (pass på at papiret er satt korrekt inn ved å følge diagrammet inne i dekselet)
 • Lukk skriverdekselet med litt papir stikkende ut
 • Koble strømledningen til baksiden av skriveren og den andre enden i et 13A-vegguttak
 • Slå på skriveren ("ON")
 • Hold "Pair"-knappen inne i fem sekunder og slipp den (du finner knappen på baksiden av skriveren)
 • Den grønne LED-lampen blinker, og du har 60 sekunder på deg til å koble sammen enheten med iPad. Standardnavnet for skriveren er "Star Micronics"
 • Når de er sammenkoblet, venter du til LED-lampen slutter å blinke (det kan hende den blinker i blått når sammenkoblingen lykkes)

Hvis du går til "Innstillinger > skrivere" i Zettle Pro-appen, og deretter "Søk etter skrivere", bør "TSP654" nå vises.

Konfigurering av skrivere i appen

Før du gjør følgende må du sjekke at du har koblet til skriveren og slått den på. Lampen på forsiden av skriveren må lyse sammenhengende i grønt. Hvis du har problemer med skriveren, kan du se veiledningen "Feilsøking for skrivere".

Du konfigurerer skriveren i appen ved å først logge inn i Zettle Pro-appen og skrive inn manager-PIN-koden din slik som vist i bildet nedenfor.

Når du er logget inn i appen, trykker du på tannhjulikonet (Konfig) øverst til venstre som vist i bildet under:


Når du ser "Innstillinger" på venstre side, trykker du på "skrivere". Da vises et skjermbilde med de tilkoblede skriverne, som vist i bildet under. Hvis du ikke ser noen skrivere, trykker du på "Søk etter skrivere".


Når appen har funnet skriverne, trykker du på skriveren som samsvarer med modellnummeret på skriveren, så vises dette skjermbildet.


Hvis dette er hovedskriveren i baren, kan du gi den navnet du vil bruke og slå på alternativene for "Standardkvitteringer" og "Kontantskuff". Du må også trykke på "Testutskrift" og "Test kontantskuff" for å sjekke at de fungerer som de skal.


Hvis du konfigurerer "Kjøkkenskriver" må du forsikre deg om at det er riktig skriver. Denne har ikke noe alternativ for "Standardkvitteringer". Gi den navnet du ønsker, og sjekk at "Kjøkkenkvitteringer" er slått på som vist i bildet under. Igjen må du sjekke at skriveren virker ved å trykke på "Testutskrift".


Om nødvendig kan du også endre hvor mange kvitteringskopier som skal skrives ut. Trykk på "+"- eller "-"-knappene til høyre for "Kjøkkenkvitteringer"

Hvis du vil deaktivere utskrift av standardkvitteringer, kan du gjøre det ved å trykke på "Kvitteringer" øverst på skjermen og bytte "Skriv alltid ut kvittering" til "Av" (Off) eller "På" (on) etter eget ønske.


Hvis appen ikke finner skriverne, eller hvis du ser det røde tekstbanneret øverst på skjermen (som på bildet under):


Gå til "Konfig" (konfigurering), sveip nedover til "Nettverk"-alternativene og sjekk at du er tilkoblet standardnettverket ved å trykke på "Sett gjeldende WiFi-nettverk som standard". Da blir gjeldende nettverk konfigurert som standard i appen iPad-enheten er tilkoblet.
Pass på at du er tilkoblet det samme nettverket som skriverne er tilkoblet. Hvis dette ikke er tilfelle, må du bytte nettverket iPad-enheten er tilkoblet ved å gå inn i innstillingene på iPad-enheten, trykke på Wi-Fi og koble iPad-enheten til riktig nettverk.