Skrivare

Obs: Vi tar inte längre emot nyregistreringar för Zettle Pro. Läs mer om hur Zettle Go kan hjälpa ditt företag här.

Kom igång med skrivare

Kolla felsökningsguiden om du har några problem med skrivaren, eller kontakta vårt supportteam.

Du hittar också skrivarens bruksanvisning online.

Ethernet-modell

 • Börja med att packa upp skrivaren. 
 • Elsladden ligger i en separat låda – plocka ut den och ta bort eventuell förpackning.
 • Sätt pappersrullen i skrivaren (se till att den är korrekt isatt genom att följa diagrammet på lockets insida).
 • Stäng skrivarens huva och låt en liten bit av pappersrullen sticka ut.
 • Anslut den ena änden av CAT5E-sladden (ingår inte) till nätverksporten på skrivarens baksida och den andra änden till en av routerns gula portar.
 • Anslut den ena änden av elsladden till skrivarens baksida och den andra änden till ett vägguttag.
 • Sätt på skrivaren med hjälp av knappen ”ON” på skrivarens ena sida. Skrivarens statuslampa kommer då att lysa i ett fast grönt ljus efter 30 sekunder


Bluetooth-modell

 • Börja med att packa upp skrivaren. Elsladden ligger i en separat låda – plocka ut den och ta bort eventuell förpackning. Sätt pappersrullen i skrivaren (se till att den är korrekt isatt genom att följa diagrammet på lockets insida). 
 • Stäng skrivarens huva och låt en liten bit av pappersrullen sticka ut.
 • Anslut den ena änden av elsladden till skrivarens baksida och den andra änden till ett vägguttag
 • Sätt på skrivaren genom att trycka på ”ON”. 
 • Håll ner "Pair"-knappen i 5 sekunder (den sitter på skrivarens baksida). 
 • Den gröna lysdioden blinkar och du kommer att ha 60 sekunder på dig att "para ihop" enheten med din iPad. Skrivarens standardnamn är "Star Micronics". 
 • När enheterna har parats ihop väntar du tills lysdioden slutar blinka (den kan blinka blått när den har anslutit).

Om du går till ”Inställningar" > "Skrivare” Zettle Pro-appen och sedan ”Sök efter skrivare” så bör du nu se ”TSP654”.

Ställ in skrivare i appen

Börja med att se till att skrivaren är ansluten och aktiverad. Ett fast grönt ljus ska lysa på skrivarens framsida. Om du har några problem med skrivaren kan du kolla felsökningsguiden för skrivaren eller skicka ett mejl till oss.

För att installera skrivaren inom appen loggar du först in i Zettle Pro-appen och anger din PIN-kod.

När du har loggat in i appen trycker du på kugghjulet i det övre vänstra hörnet enligt bilden nedan:

Under ”Inställningar” väljer du sedan ”Skrivare”. Skärmen bör då visa dina anslutna skrivare, enligt bilden nedan. Om du inte ser några skrivare alls väljer du ”Sök efter skrivare”.

När programmet har funnit skrivarna ska du välja skrivaren som matchar din skrivares modellnummer och då visas följande skärm.

Om detta är den huvudsakliga skrivaren i baren kan du ge den ett lämpligt namn och aktivera alternativen för ”Standardkvitton” och ”Kassalåda”. Välj även "Testutskrift" och ”Testkassalåda” för att se till att allt fungerar som det ska.

Kontrollera att det är rätt skrivare, om du konfigurerar ”Köksskrivare”. Denna har inte ”Standardkvitton” som ett alternativ. Ge den ett lämpligt namn och se också till att aktivera ”Kökskvitton” enligt bilden nedan. Kontrollera återigen att skrivaren fungerar genom att välja "Testutskrift”.

Om du behöver kan du även ändra antalet utskrivna kvittokopior genom att välja antingen ”+” eller ”-” till höger om ”Kökskvitton”.

Vill du inaktivera utskrift av standardkvitton kan du göra detta under "Kvitton" högst upp och ändra inställningen för "Skriv alltid ut kvittot".

Det kan hända att appen inte hittar skrivarna och att du ser en röd text-banner överst på skärmen enligt bilden nedan:

Gå till “Konfigurering”, scrolla ner till ”Nätverk” och se till att du är ansluten till standardnätverket genom att välja ”Ange aktuellt Wi-Fi-nätverk som standard”. Det aktuella nätverket blir då standard för den app som din iPad är ansluten till för tillfället.

Se till att nätverket som du är ansluten till är samma nätverk som skrivarna är anslutna till. I annat fall bör du ändra detta genom att gå till huvudinställningarna för din iPad, välja WiFi och välja rätt nätverk.

Hjälpte artikeln dig?