Å koble til en kortleser med Bluetooth

Merk:Vi tar vi ikke lenger imot nyregistreringer av Zettle Pro. Les mer om hvordan Zettle Go kan hjelpe virksomheten din her.

Koble Zettle Reader 2 til Bluetooth

1. Tilkobling i appen
For å koble din Zettle Reader 2 til ditt nettbrett, må du gå til Innstillinger > Integrasjoner > Zettle-innstillinger > Korlesere Deretter følger du instruksjonene på skjermen.

Koble Zettle Reader (v1) til Bluetooth

  1. Første gang du starter kortleseren, går den automatisk inn i sammenkoblingsmodus (paring). 
  2. Hvis det ikke er første gang du slår den på: Trykk på Bluetooth-knappen, og slipp den når Bluetooth-sammenkoblingssymbolet vises.
  3. Gå til innstillingene på iPad-enheten og slå på Bluetooth. Vent til "Zettle ###" vises, og trykk for å koble til. (### er de siste tre sifrene i kortleserens serienummer, som du finner på baksiden av enheten.)
  4. En sekssifret kode vises på iPad-enheten. Den samme koden skal vises på kortleseren. Bekreft på begge enhetene for å koble dem sammen. 
  5. Åpne intelligentpos-appen og gå til Innstillinger > Integrasjoner > Zettle > Zettle innstillinger og skriv inn Zettle-brukernavnet og -passordet ditt.